• Aktualności

      • Spotkanie uczniów klas I-III z pielęgniarką szkolną i policjantem dzielnicowym

      • W ramach realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w poniedziałek
       9 grudnia 2019r. odbyło się spotkanie dotyczące zdrowia i higieny osobistej z pielęgniarką szkolną panią Eulalią Wojczyk. Celem spotkania było uświadomienie uczniom konieczności przestrzegania prawidłowych nawyków higienicznych, zasad prawidłowego odżywiania
       i prowadzenia zdrowego stylu życia.

       Dzień później we wtorek 10 grudnia 2019r. w ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem uczniowie wzięli udział w spotkaniu z policjantem dzielnicowym asp.szt. Mirosławem Nowakiem. Prowadzący spotkanie zwracał uwagę na zasady bezpieczeństwa jakie należy zachować podczas poruszania się po drodze, zachęcał do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. Ponadto przestrzegał przed rozmową z osobą nieznajomą, przyjmowaniem od niej prezentów, czy otwieraniem drzwi nieznajomym. Zwrócił także uwagę na konieczność podróżowania w fotelikach samochodowych z zapiętymi pasami. Na koniec spotkania policjant przybliżył uczniom charakterystykę wykonywanego zawodu, czynności podejmowane przez policjantów podczas trwania służby oraz wymagania psychofizyczne niezbędne do pracy w Policji.

       Mamy nadzieję, że informacje zdobyte podczas spotkań z pielęgniarką szkolną i policjantem dzielnicowym znajdą zastosowanie w praktyce i przyczynią się do poprawy zdrowia
       i bezpieczeństwa naszych najmłodszych uczniów.

      • Widowisko obrzędowe

      • Uczniowie klasy VII   uczestniczyli w widowisku obrzędowym „Ostatni różaniec” w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Borowianki”, które było częścią  warsztatów promujących dawne, regionalne zwyczaje realizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Mykanów.

       Obrzęd, odtworzony przez członkinie zespołu, to  lokalny obyczaj odwiedzania domu wdowy przez 8 dni po pogrzebie i odmawiania modlitwy różańcowej za duszę zmarłego. Panie z zespołu „Borowianki”, ubrane na czarno, modlące się i śpiewające pieśni nabożne były w swoich rolach bardzo autentyczne, podobnie jak i scenografia przedstawiająca wnętrze dawnej, wiejskiej chaty.

       Widowisko zostało zaprezentowane w GOK w Mykanowie. Dodatkową atrakcją spotkania była inscenizacja II części „Dziadów” A. Mickiewicza w znakomitym wykonaniu uczniów SP w Borownie. Uczestnicy warsztatów, po „uczcie duchowej”, mogli  skosztować wyśmienitych, tradycyjnych wypieków przygotowanych przez członkinie zespołu.

       Wyjazd miał dla naszych uczniów dużą wartość poznawczą, rozbudził zainteresowanie dawnymi, lokalnymi zwyczajami,  wzbudził też podziw i szacunek dla ludzi z pasją, którzy poprzez realizację takich właśnie przedsięwzięć pragną ocalić je od zapomnienia.

      • Legendy Jury

      • 14 listopada 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie odbyła się promocja książki pt. „Legendy Jury”. Publikacja jest efektem pięciu edycji Regionalnego Konkursu Legend, Baśni, Podań „Legendy Jury” organizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie w latach 2015-2019 oraz dwóch edycji Jurajskiego Konkursu Plastycznego dla młodzieży i dorosłych „Ilustracja do bajek, legend, podań” z lat 2018-2019.

                   Wśród opublikowanych legend znalazły się także legendy o Kruszynie napisane przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie będących laureatami V edycji Regionalnego Konkursu Legend, Baśni, Podań „Legendy Jury” (czerwiec 2019).

                   Młodzi literaci to: Dominika Peszke autorka legendy „Miłość młodego Denhoffa i Barbary”, Maja Borowska autorka legendy „Wielka miłość” oraz Mikołaj Bednarz autor legendy „Odwaga Denhoffa i śmierć bazyliszka”.

       Laureaci konkursu otrzymali w czerwcu nagrody pieniężne, jednak największym powodem do dumy  jest publikacja napisanych przez nich tekstów.

       Legendy powstały w oparciu o autentyczne postacie, miejsca i wydarzenia Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

       Autorzy opublikowanych legend, baśni opowiadań przy owacjach uczestników uroczystości odebrali  14 listopada pakiety książek.

                   Książka „Legendy Jury” jest dostępna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruszynie, wszystkich czytelników zachęcamy do zapoznania się z tekstami.

      • Powiatowy Konkurs Recytatorski „Opowiem Ci o mojej Ojczyźnie”

      •             28 listopada w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie odbyła się III edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Opowiem Ci o mojej Ojczyźnie”. Głównymi celami konkursu było: upamiętnienie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno poezji ojczystej oraz doskonalenie umiejętności recytacji.

                    W tym roku konkurs miał charakter szczególny, gdyż honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęła Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, która dokonała uroczystego rozpoczęcia i zakończenia konkursu.

       W konkursie wzięło udział sześćdziesięcioro czworo uczniów - przedstawicieli szkół powiatu częstochowskiego( gminy Rędziny, gminy Kłomnice, gminy Mykanów, gminy Poczesna , gminy Olsztyn, gminy Kruszyna) oraz miasta Częstochowy. Konkurs przebiegał w trzech etapach. kl. I-III, kl. IV-VI, kl. VII-VIII. Zadaniem każdego z uczestników była recytacja przygotowanego tekstu poetyckiego o tematyce patriotycznej. Jury w składzie: Sylwia Kurcab- nauczyciel konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Urszula Mielczarek- nauczyciel konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Dorota Wojtasińska- nauczyciel bibliotekarz  Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie oceniało recytację uczestników w zakresie opanowania pamięciowego tekstu, poprawności dykcji, intonacji i tempa mówienia. Laureatami w poszczególnych etapach konkursu zostali następujący uczniowie:

       Etap I- kl.I-III:

       I miejsce- Zuzanna Bodanka ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w           Kruszynie

       II miejsce- Tymoteusz Sirek ze Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie

       III miejsce- Barbara Krok ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie

       Wyróżnienie- Lena Piątkowska ze Szkoły Podstawowej w Kusiętach

                                 Maja Dróżdż ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Fatimskich w Rybnej

                            Emilia Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie           

       Etap II- kl. IV-VI:

       I miejsce- Elena Pianka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnikach

       II miejsce- Bartosz Kuziorowicz ze Szkoły Podstawowej nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w

       Częstochowie, Natalia Pruszek ze Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Garnku

       III miejsce- Nela Kucharczyk ze Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Czarnym Lesie,

                   Paweł Gogacz ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Fatimskich w Rybnej

       Wyróżnienie- Anna Praska ze Szkoły Podstawowej we Wrzosowej

       Bartosz Kołdon ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnikach                        Ewa Jędryka ze Szkoły Podstawowej we Wrzosowej

       Maciej Dubiak ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnikach

       Katarzyna Sznajder ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie           

       Etap III- kl. VII-VIII:

       I miejsce- Klara Gwiazda-Fluks ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnikach

       II miejsce- Ewelina Tądel ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnikach

       III miejsce- Borys Sobkowiak ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnikach       

       Wyróżnienie- Alicja Dobosz ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w              

       Kruszynie, Monika Tarnowska ze Szkoły Podstawowej we Wrzosowej,

       Jakub Krok ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w

       Widzowie

             

                   Zwycięzcy zostali obdarowani nagrodami wręczonymi przez Wójta Gminy Kruszyna Jadwigę Zawadzką, komisję konkursową, przewodniczącą rady rodziców Kamilę Kowalską oraz organizatorów konkursu- dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie Pawła Klekota oraz Justynę Milejską-Cień, inicjatorkę konkursu.

                   Uczestnicy konkursu zaprezentowali szeroki repertuar utworów poetyckich oraz wysoki poziom umiejętności recytatorskich. Przysłuchując się deklamacji utworów, mogliśmy uświadomić sobie piękno naszej ojczystej ziemi oraz przypomnieć najważniejsze momenty w dziejach polskiego narodu.

      • Gminny Konkurs Pięknego Czytania

      • 22 listopada 2019r. odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Pięknego Czytania, którego organizatorem była biblioteka szkolna. Konkurs adresowany był dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej z terenu całej gminy. Celem konkursu było rozwijanie pasji czytania, promocja czytelnictwa oraz rozwijanie zdrowego współzawodnictwa. Do konkursu przystąpili uczniowie ze SP w Lgocie Małej, Jackowa i Kruszyny. Uczestnicy czytali wylosowany przez siebie fragment książki adekwatny do wieku. Zmagania uczniów oceniała Komisja Konkursowa w składzie: p.Małgorzata Ciupińska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie oraz p. Kamila Kowalska – przewodnicząca Rady Rodziców. Ocenie podlegała: płynność czytania, przeczytanie tekstu bezbłędnie, prawidłowa dykcja i intonacja oraz interpretacja tekstu. Jury wyłoniono następujących zwycięzców:

       kat.kl I

       I miejsce: Szymon Rems – SP w Jackowie

       II miejsce: Nina Tyrka – SP w Kruszynie

       III miejsce: Sylwester Pingielski

       kat. kl.II

       I miejsce: Rafał Rorat

       II miejsce: Lena Perlińska

       kat. kl.III

       I miejsce:

       I miejsce: Joanna Kremblewska

       II miejsce: Lena Pachuc

       III miejsce: Kajetan Kręt

       Uroczystego wręczenia nagród dokonała Wójt Gminy p.Jadwiga Zawadzka oraz Dyrektor Szkoły p.Paweł Klekot. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w odkrywaniu zalet wynikających z czytania książek.

      • Międzynarodowy Dzień Życzliwości

      •    21 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień życzliwości i Pozdrowień- święto, które przypomina nam o postawie, jaką warto prezentować na co dzień. Życzliwości nigdy za wiele, więc Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych celebrowała ten dzień wesoło i z zaangażowaniem.  Już 20 listopada Świetliczaki przygotowały plakat, który umieściliśmy na drzwiach świetlicy, aby następnego dnia przypominał o okazywaniu sobie życzliwości. Dzieci projektowały i wykonywały emotikony, które nosiły jako plakietki na ubrankach. Kolejnego dnia członkowie Samorządu Szkolnego wręczali uczniom naklejki z uśmiechem oraz częstowali słodkimi przekąskami.  Nauczyciele przypominali o stosowaniu zwrotów grzecznościowych oraz o okazywaniu sobie szacunku, byciu miłym, opiekuńczym, serdecznym.  W bibliotece szkolnej powstały hasła, które umieszczono na tablicy w głównym korytarzu szkolnym.

       Było wesoło, słodko, z uśmiechem J Bądźmy tacy zawsze.

        

      • Szkolne Przygody Gangu Słodziaków

      • Nasza szkoła wzięła udział w II edycji konkursu edukacyjnego „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, którego celem było budowanie nawyku codziennego czytania wśród uczniów klas I-III. Każdy uczeń otrzymał „Dzienniczek postępów czytania” w którym przez 21 dni  rejestrowano głośne czytanie dowolnej książki. Rodzic własnoręcznym podpisem potwierdzał wykonanie tego zadania. W nagrodę za systematyczne czytanie uczniowie otrzymali zakładki do książek „Czytam codziennie” . W tegorocznym konkursie każda z klas miała za zadanie wykonanie „Magicznego Drzewa” z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu. W ramach realizacji tego konkursu uczniowie kl.III wykonali maskotki przedstawiające sylwetki Słodziaków. Dodatkowo podczas zajęć edukacyjnych obejrzeli „Bajkę Gang Słodziaków 2- Nowe Słodziaki przedstawiają się” oraz śpiewali słodziakowe piosenki.  Natomiast uczniowie kl.I i II wykonali postacie Słodziaków wykorzystując do tego różnorodne materiały. Kolejnym warunkiem uczestnictwa w konkursie było zorganizowanie obchodów Dnia Głośnego Czytania. Dzień ten był znakomitą okazją do zaproszenia uczniów do świata sarenki Hani, borsuka Bartka, dzięcioła Dominika i nietoperza Nikodema oraz uroczych juniorków. Podczas obchodów Dnia Głośnego Czytania fragmenty książki Renaty Piątkowskiej „Gang Słodziaków: Przyjaciele mogą wiele, czyli magia z leśnej polany” przeczytały uczniom panie: p. Beata Poroszewska – emerytowany nauczyciel oraz p. Anna Tyrka – mama uczennicy kl.I. Uczniowie mieli okazję wysłuchać opowieści o domku na plecach i przygodach borsuka Bartka , odpowiadali na zadawane pytania do tekstu, rozwiązywali zagadki i łamigłówki oraz układali puzzle przedstawiające Słodziaków. Podczas obchodów tego dnia bibliotekarz zapoznał uczniów z zaletami wynikającymi z czytania książek. Rozdano również nagrody w konkursie plastycznym zorganizowanym przez bibliotekę szkolną „Moja ulubiona postać z Gangu Słodziaków”. Z każdej z klas wyróżniono po 3 zwycięskie prace. Nagrodami w konkursie były maskotki Słodziaków oraz gadżety związane ze słodziakami. Nagrody zostały uroczyście wręczone przez Dyrektora Szkoły. Dodatkowym elementem obchodów Dnia Głośnego Czytania była wizyta grupy 4 i 5 –latków z pobliskiego przedszkola w bibliotece szkolnej, którzy również wysłuchali fragmentów książki o Słodziakach i zmagali się z przygotowanymi przez bibliotekarza zadaniami.

       Mamy nadzieję, że wykonane przez nas zadania zostaną docenione przez Komisję Konkursową, a akcja 21 –dniowego czytania oraz obchody Dnia Głośnego Czytania zachęci uczniów do częstego sięgania po książkę i pozytywnie wpłynie na rozwój czytelnictwa.
       Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników bowiem nagrodą w konkursie jest 3000 zł na wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej i zakup nowych pozycji książkowych.

      • Konkurs ornitologiczny

      • Uczennica naszej szkoły - Weronika Klekot, zajęła I miejsce w konkursie ornitologicznym "Znam Ptaki Polski" zoorganizowanym w miejscowości Mykanów. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      • #Szkoła Do Hymnu

      • W piątek 8 listopada w ramach akcji „Szkoła do hymnu” zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży  w naszej szkole zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Dokładnie o 11.11 uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi na czele z panem dyrektorem p. Pawłem Klekotem odśpiewali cztery zwrotki polskiego hymnu. Akcja ta jest kontynuacją ubiegłorocznego „Rekordu dla Niepodległej”. Jej celem jest włączenie się w obchody Narodowego Święta Niepodległości.

      • Świętowaliśmy Dzień Papieski

      • W ostatnich dniach października w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie obchodów Dnia Papieskiego, kiedy to pochylamy się co roku nad jednym z aspektów nauczania Jana Pawła II, przypominamy sobie jego niezwykłe życie i dziękujemy Bogu za jego osobę.

       Upamiętnieniu postaci naszego Wielkiego Rodaka  towarzyszyło wiele inicjatyw. Przygotowano gazetkę okolicznościową opatrzoną hasłem tegorocznych obchodów Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy”, przedstawiającą fotorelację z licznych podróży Jana Pawła II i jego spotkań z wiernymi. W bibliotece szkolnej można było zobaczyć ekspozycję książek o naszym papieżu. Zorganizowano również Międzyszkolny Konkurs Plastyczny  „Ja i Jan Paweł II na spacerze”, adresowany do uczniów kl. I-III szkół podstawowych naszej gminy. Spośród nadesłanych prac wyłoniono następujących zwycięzców: I miejsce:  Iga Orzińska – ucz. kl. III SP w Lgocie Małej, II miejsce:  Olga Włodarczyk – ucz. kl. II SP w Kruszynie, III miejsce:  Aleksandra Zatoń – ucz. kl. II SP w Widzowie. Przyznano również 7 wyróżnień, które otrzymali: Krystian Wierzbicki – ucz. kl. I SP w Kruszynie, Kacper Błoch – ucz. kl. II SP w Kruszynie, Anna Głąb – ucz. kl. II SP w Lgocie Małej, Julia Kruk – ucz. kl. I SP w Lgocie Małej, Rafał Rorat – ucz. kl. II w Lgocie Małej, Mateusz Siwy – ucz. kl. III SP w Widzowie, Filip Zatoń – ucz. kl. III SP w Widzowie.

       Centralnym punktem obchodów Dnia Papieskiego była akademia, podczas której przedstawiono biografię, nauczanie oraz przykłady świętości Jana Pawła II. Słuchacze mieli okazję poznać mało znane fakty z życia Ojca Świętego, jego pasje i zainteresowania oraz przekonać się, że był człowiekiem z dużym poczuciem humoru. Spotkanie było też okazją do wspólnego śpiewania pieśni i piosenek religijnych, wśród których oczywiście nie mogło zabraknąć ukochanej przez papieża „Barki”. W czasie akademii  także uhonorowano dyplomami  zwycięzców wspomnianego wyżej  konkursu plastycznego. Sympatycznym akcentem były „papieskie kremówki”, których mogliśmy tego dnia skosztować dzięki uprzejmości Rady Rodziców.

       Dzień Papieski  jest nie tylko wspomnieniem, lecz zaproszeniem do pójścia drogą, którą Ojciec Święty nam  wskazywał. Cieszymy się, że spotkanie całej społeczności szkolnej Jemu poświęcone  przebiegało w tak ciepłej i serdecznej atmosferze, wszak  zgromadził nas  Wielki Człowiek,  który umiłował wszystkich ludzi, a szczególnie dzieci.

      • Pasowanie na ucznia

      • 29 października 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie odbyło się uroczyste PASOWANIE  NA UCZNIA.

       W uroczystości wzięli udział: Pan Dyrektor Paweł Klekot, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie klasy drugiej i trzeciej.

       Na wstępie pierwszoklasiści zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym zgodnie z tradycją musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami wykonując piosenki i recytując wiersze.

       Po części artystycznej piętnastu pierwszoklasistów złożyło ślubowanie. Pan Dyrektor Paweł Klekot poprzez symboliczne dotknięcie każdego ucznia dużym ołówkiem dokonał uroczystego pasowania na ucznia.

       Na pamiątkę uczniowie otrzymali dyplomy, kuferki i rożki ze słodkościami, które będą im przypominać, że są już oficjalnie uczniami naszej szkoły.

      • Szkoła pamięta...

      • Nasza szkoła od lat podtrzymuje tradycję dbania o Groby Nieznanego Żołnierza na miejscowym cmentarzu. Uczniowie każdego roku bardzo sumiennie i starannie porządkują zarówno mogiły poległych w czasie walk, jak i stare, zapomniane groby, których obecnie nikt już nie odwiedza lub robi to niezwykle rzadko. Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” pojawiła się dopiero w tym roku – nasza szkoła uczestniczy w niej od wielu, wielu lat.

      • Akademia Czerniaka

      • Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii –Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka realizuje już kolejny rok ogólnopolski program profilaktyki czerniaka. Głównym celem działań jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka - czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki.

       Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie przystąpiła do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka. Koordynatorem działań na terenie naszej szkoły będzie p. Agnieszka Dróżdż. Materiały przygotowane na potrzeby kampanii edukacyjno-informacyjnej pomogą w przeprowadzeniu zajęć wśród uczniów klas VII i VIII. Po skończonych zajęciach uczniowie będą znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzewanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE (,,czerniakowe abecadło"). Należy także podkreślić, iż dzięki zdobytej wiedzy nastolatkowie mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia tych niezwykle prostych, ale skutecznych działań profilaktycznych.

      • Zajęcia otwarte w klasach I-III

      • 1 października 2019 roku,  uczniowie klas I, II i III, wraz ze swoimi wychowawcami udali się  do Łęgu. Tam w lesie miała miejsce niezwykła lekcja przyrody. Wszyscy z uwagą  obserwowali w naturze warstwową budowę lasu, zmiany,  które przyniosła nam do lasu jesień, oglądali liczne mrowiska oraz  poruszające się mrówki. Z zaangażowaniem dzieci szukały grzybów, których w tym stosunkowo niewielkim lesie było sporo oraz podziwiały piękne muchomory. Zgromadziliśmy wiele darów jesiennego lasu,  które posłużą do dekoracji klas.  Następnie uczestnicy zajęć  systematyzowali zdobyte wiadomości i  wypełnili karty pracy. Dzień okazał się słoneczny, a  wszyscy sumiennie wykonali swoje zadania.  Takie zajęcia podobają się dzieciom, gdy nauka okazuje się świetną zabawą.

      • Medal Komisji Edukacji Narodowej

      • 15 października podczas wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dyrektor naszej szkoły- Paweł Klekot został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

       Uczniowie, Rada Pedagogiczna oraz rodzice składają serdeczne gratulacje oraz życzą dalszych sukcesów zawodowych.

      • Akcja bicia rekordu

      • W środę, 16 października 2019 roku, już po raz drugi uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

       16 października- to nie przypadkowa data- od 2013 roku obchodzimy wtedy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. O godz. 12.00- 120 uczniów zebrało się w sali gimnastycznej. Tam została im zaprezentowana prawidłowa RKO, po czym przez pół godziny pod opieką nauczycieli, uczniowie prowadzili uciśnięcia klatki piersiowej i wdechy ratownicze na

       6 fantomach. Celem akcji jest  popularyzacja wiedzy i umiejętności w  udzielaniu pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Wydarzenie,
       w które się włączyliśmy zostało zorganizowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Warto dodać, że większość manekinów do ćwiczeń, szkoła otrzymała od WOŚP.

      • Dyktando Niepodległościowe

      • Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” to realizowany od kilku lat  projekt edukacyjny adresowany do młodzieży szkolnej. Jego cele to: popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej,  doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni  z uwzględnieniem nazw własnych związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę,  kształtowanie postawy zaangażowania w pielęgnowanie tradycji narodowej,  a także rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej. Organizowany jest przez  Fundację „Zawsze Warto” we współpracy  ze Stowarzyszeniem Polonistów przy  UJ. W tegorocznej, VII edycji Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”, uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i średnich z 6 województw Polski południowej. Nasza placówka wzięła w nim udział po raz drugi. Etap szkolny odbywał się w 2 grupach wiekowych:  klasy IV – VI oraz VII – VIII i uczestniczyło w nim 16 uczniów, którzy zmierzyli się z zawiłościami polskiej ortografii w zamian poznając ciekawostki dotyczące ojczystej historii. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Dyktanda  Niepodległościowego 2019' i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.

      • Byliśmy w parku...

      • Niedawno uczniowie klasy VI razem z wychowawczynią wybrali się na spacer do parku otaczającego pałac Denhoffów w Kruszynie. Na co dzień jest on niedostepny, ponieważ  jest własnością prywatną.

       Obejrzeliśmy kordegardy stojące przy bramie, a potem na dłużej zatrzymaliśmy się na kamiennym mostku, z którego pięknie widać wszystkie budynki  oraz stawy, po których pływały dzikie kaczki. Potem zobaczyliśmy z bliska barokowy pałac, który jest remontowany, oficynę Lubomirskich, budynki folwarczne, pozostałości wielkiej piwnicy, fragmenty fontanny. Nastepnie poszliśmy do  altany Sobieskiego i pustelni Denhoffa,  z którą wiąże się  dawna legenda.  Z przyjemnością spacerowaliśmy alejkami między starymi drzewami podziwiając piękno natury, ciszę i spokój.

       Wycieczka była naprawdę fajna i nasza klasa na długo ją zapamięta, a szczególnie stare budowle

       i  sympatycznego pieska,  który pilnował ich tajemnic ;)

                                                                                                                             Janek Zasepa, klasa VI

      • Dzień Edukacji Narodowej

      • Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto, święto polskiej szkoły: nauczycieli, pracowników obsługi i tych, którzy szkołę prowadzą i nadzorują.

       Uczniowie naszej szkoły, chcąc wyrazić swą wdzięczność za trud wkładany w codzienną edukację, przygotowali z tej okazji akademię.

       Oprócz recytacji i wspólnego śpiewu piosenek mogliśmy zobaczyć humorystyczną wizję poszukiwań idealnego nauczyciela. Poszukiwania zakończyły się sukcesem, okazało się, że idealni nauczyciele, czyli: kreatywni, cierpliwi, opiekuńczy, wrażliwi pracują właśnie w naszej szkole. Akademia zakończyła się zaprezentowaniem układu tanecznego w wykonaniu uczniów klasy VII i VIII.

       W tym szczególnym dniu mogliśmy gościć panią Wójt Gminy Kruszyna- Jadwigę Zawadzką oraz emerytowanych pracowników szkoły. Wszyscy zostali obdarowani symbolicznym kwiatkiem oraz słodkim upominkiem.

      • Dzień Uśmiechu

      • W piątek 6 października w naszej szkole po raz pierwszy obchodziliśmy Światowy Dzień Uśmiechu. To radosne święto obchodzone jest od 1990r. Jego pomysłodawcą był Harvey Ball, autor znanej na całym świecie żółtej uśmiechniętej buźki tzw. "smiley face". Z tej okazji uczniowie kl.I-III wzięli udział w zajęciach przygotowanych przez nauczyciela bibliotekarza, który przypomniał wszystkim jak ważny jest uśmiech i jak wiele dobrego może zdziałać. Uczniowie dowiedzieli się jaką wartość ma uśmiech w życiu każdego człowieka, wzięli również udział w różnego rodzaju zabawach, łamigłówkach i wykreślankach. Mieli możliwość wybrać się w podróż do krainy radości, wraz z kalejdoskopem uczuć wyrażali swoje emocje, kolorowali uśmiechnięte twarze, wysłuchali wiersza M. Berowskiej "O radości i innych ważnych sprawach" oraz wykonywali portrety radości. W ramach obchodów tego święta przygotowano również gazetkę z cytatami i ciekawostkami dotyczącymi uśmiechu, która była dostępna w holu szkoły. Głównm celem podejmowanych w tym dniu działań było wywołanie uśmiechu i przekazanie odrobiny poztywnej energii wśród uczniów.

                            Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom życzymy, aby uśmiech nigdy nie znikał z ich twarzy!