• Plan lekcji

    • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W KRUSZYNIE

     PLAN LEKCJI ROK SZKOLNY 2022/2023

      

     DZWONKI

     I

     II

     III

     IV

     V

     VI

     VII

     VIII

      

     1

     8.00 – 8.45

     ed. wczes.

     ed. wczes.

     w-f

     religia

     informatyka

     matematyka

     matematyka

     wos

      

     2

     8.50 – 9.35

     ed. wczes.

     w-f

     ed. wczes.

     matematyka

     religia

     informatyka

     j. polski

     zaj. roz. mat

      

     3

     9.40 – 10.25

     w-f

     ed. wczes.

     ed. wczes.

     w-f

     j. polski

     religia

     informatyka

     fizyka

      

     4

     10.40 – 11.25

     ed. wczes.

     ed. wczes.

     ed. wczes.

     zaj. z wych.

     w-f

     religia

     zaj. z wych.

     j. polski

      

     5

     11.30 – 12.15

     zaj. wyrównawcze A.M.

     historia

     j. angielski

     historia

     religia

     j. polski

     świetlica

     6

     12.20 – 13.05

      

      

      

     j. polski

      

      

     w-f

     religia

     świetlica

     7

     13.10 – 13.55

      

      

      

      

      

      

     j. angielski

     w-f

     świetlica

     8

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1

     8.00 – 8.45

     ed. wczes.

     ed. wczes.

     ed. wczes.

     religia

     w-f

     j. angielski

     j. polski

     matematyka

      

     2

     8.50 – 9.35

     ed. wczes.

     ed. wczes.

     w-f

     j. polski

     religia

     biologia

     matematyka

     j. angielski

      

     3

     9.40 – 10.25

     ed. wczes.

     ed. wczes.

     ed. wczes.

     j. polski

     matematyka

     w-f

     biologia

     j. niemiecki

      

     4

     10.40 – 11.25

     informatyka

     j. angielski

     ed. wczes.

     w-f

     j. polski

     matematyka

     j. niemiecki

     historia

      

     5

     11.30 – 12.15

      

      

     informatyka

     matematyka

     biologia

     j. polski

     w-f

     j. polski

     świetlica

     6

     12.20 – 13.05

      

      

      

      

     geografia

     wdż I sem.

     fizyka

     w-f

     świetlica

     7

     13.10 – 13.55

      

      

      

      

      

      

     geografia

     informatyka

     świetlica

     8

     14.00 -14.45

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1

     8.00 – 8.45

     ed. wczes.

     w-f

     religia

     j. angielski

     muzyka

     j. polski

     biologia

     edb

      

     2

     8.50 – 9.35

     ed. wczes.

     ed. wczes.

     religia

     muzyka

     w-f

     j. polski

     geografia

     j. angielski

      

     3

     9.40 – 10.25

     ed. wczes.

     ed. wczes.

     j. angielski

     matematyka

     historia

     w-f

     j. angielski

     biologia

      

     4

     10.40 – 11.25

     religia

     informatyka

     j. angielski

     w-f

     j. angielski

     historia

     chemia

     matematyka

      

     5

     11.30 – 12.15

     j. angielski

     religia

     zaj. roz. mat

     przyroda

     matematyka

     j. angielski

     w-f

     chemia

      

     6

     12.20 – 13.05

      

      

      

      

     zaj. z wych.

     matematyka

     historia

     zaj. rozwij.hist

     świetlica

     7

     13.10 – 13.55

      

      

      

      

      

      

      

     w-f

     świetlica

     8

     14.00 – 14.45

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1

     8.00 – 8.45

     w-f

     ed. wczes.

     ed. wczes.

     j. polski

     plastyka

     zaj. rozwij.hist

     j. angielski

     j. niemiecki

      

     2

     8.50 – 9.35

     ed. wczes.

     ed. wczes.

     ed. wczes.

     plastyka

     j. polski

     j. angielski

     j. niemiecki

     matematyka

      

     3

     9.40 – 10.25

     ed. wczes.

     ed. wczes.

     ed. wczes.

     j. angielski

     j. polski

     matematyka

     matematyka

     w-f

      

     4

     10.40 – 11.25

     ed. wczes.

     ed. wczes.

     zaj. roz. j.ang/wf

     matematyka

     matematyka

     geografia

     w-f

     j. polski

      

     5

     11.30 – 12.15

      

     zaj. roz. mat

     ed. wczes.

     przyroda

     historia

     w-f

     j. polski

     historia

     świetlica

     6

     12.20 – 13.05

      

      

      

      

      

     j. polski

     historia

     fizyka

     świetlica

     7

     13.10 – 13.55

      

      

      

      

      

      

     j. polski

     wos

     świetlica

      

      

      

      

      

      

      

      

     wdż II sem.

     wdż I sem.

      

     1

     8.00 – 8.45

     ed. wczes.

     ed. wczes.

     ed. wczes.

     w-f

     j. polski

     technika

     religia

     matematyka

      

     2

     8.50 – 9.35

     ed. wczes.

     ed. wczes.

     ed. wczes.

     j. angielski

     technika

     w-f

     matematyka

     religia

      

     3

     9.40 – 10.25

     w-f

     ed. wczes.

     ed. wczes.

     j. polski

     matematyka

     j. polski

     fizyka

     j. angielski

      

     4

     10.40 – 11.25

     religia

     j. angielski

     ed. wczes.

     technika

     w-f

     zaj. z wych.

     j. polski

     geografia

      

     5

     11.30 – 12.15

     j. angielski

     religia

     w-f

     informatyka

     j. angielski

     plastyka

     chemia

     j. polski

      

     6

     12.20 – 13.05

      

      

      

     wdż  I sem.

     wdż  II sem.

     muzyka

     plastyka

     chemia

     świetlica

     7

     13.10 – 13.55

      

      

      

      

      

      

     muzyka

     zaj. z wych.

     świetlica