• Koła zainteresowań

   •   ZAJĘCIA DODATKOWE

    na rok szkolny 2022/2023

                           

     

    Zajęcia

    Prowadzący

    Dzień tygodnia

    Legendy  znane i nieznane

    Katarzyna Trelińska

    Czwartek

    12.20 – 13.05

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

    Justyna Broniszewska

     

    Poniedziałek

    14.00 – 14.45

     

    Szkolne Kółko Biblioteczne

    Dorota Wojtasińska

    Środa     13.10 - 13.55

    Kółko misyjne

    Urszula Ognik

    Piątek  12.20 – 13.05

     

    Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze

     

    z matematyki

     

    Aneta Majcherek

    Poniedziałek  7.15– 8.00  IV, VII , VIII

    Poniedziałek

    12.20 – 13.05   V, VI

    Poniedziałek

    11.30 – 12.15 I, II, III

    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

    Anna Gabryel

    Środa 7.10-7.55

    kl VII i VIII

     

    Czwartek  14.00 – 14.45

    kl. IV, V, VI

    Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl. VI

    Anna Gabryel

    Czwartek

    13.10 – 13.55

    Klub Młodego Matematyka

     

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

    z matematyki

    Lidia Wychowaniec

    Środa 13.10 – 13.55

     

    Środa   13.55 – 14.40

     

    Szkolne Koło Wolontariatu

     

    Kółko teatralne

     

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

    Justyna

    Milejska-Cień

    Wtorek   13.10 – 13.55

     

    Czwartek   12.20 – 13.05

     

    Piątek   14.00 – 14.45

    Kółko szachowe

    Magdalena Chrząstek

    Czwartek

    12.20 – 13.05

    Zajęcia wyrównawcze kl . I

    Justyna Kucharska

    Czwartek

    11.30 – 12.15

     

     

                  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   • brak danych