• Aktualności

      • Prelekcja "Nie bądź obojętny, reaguj na przemoc"

      • 19 maja 2023r. odbyła się prelekcja dotycząca przemocy wobec dzieci. Spotkanie poprowadziła pani Elżbieta Jasińska - pielęgniarka szkolna. Zachęcamy uczniów klas I-IV do udziału w konkursie na plakat pt. ,,Nie bądź obojętny, reaguj na przemoc’’. Prace prosimy dostarczać do sekretariatu, do dnia 15 czerwca 2023r.

      • XIX Turniej Piłki Nożnej

      • W dniu 17 maja 2023r. odbył się XIX Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kruszyna. Ideą tego turnieju jest wyłonienie zwycięskiej drużyny, która będzie grała zgodnie z zasadami fair play. Gospodarzem była Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie. Do turnieju zgłosiły się następujące drużyny: Jacków, Lgota Mała, Widzów, Mstów oraz Kruszyna. Mecze rozegrała każda drużyna. Nad przebiegiem meczów czuwał sędzia Dominik Majcherek. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięska drużyna puchar. Nagrody zwycięzcom wręczyli pani Wójt Jadwiga Zawadza wraz z panem Dyrektorem Paweł Klekotem. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

       Wyniki: I Mstów, II Widzów, III Kruszyna, IV Jacków, V Lgota Mała

      • Zajęcia przyrodnicze w kamieniołomie Lipówka

      • Uczniowie klasy 5 SP w Kruszynie w dniu dzisiejszym wzięli udział w zajęciach przyrodniczych w kamieniołomie Lipówka w Rudnikach. Pomimo niesprzyjającej aury wyruszyliśmy na spacer wzdłuż ścieżki edukacyjnej "Kopalnia przywrócona naturze ", podczas którego mogliśmy zobaczyć najciekawsze fragmenty kamieniołomu i zapoznać się z geologią, florą i fauną tego miejsca. Na pewno tu wrócimy przy lepszej pogodzie!

      • Wycieczka do Wieliczki

      • W dniu 9 maja 2023 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Kopalni Soli " Wieliczka", która od wielu lat znajduje się na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wyjazd dostarczył uczniom wielu niezapomnianych wrażeń .

      • Zwycięstwo Mikołaja i Wojtka w konkursie z języka niemieckiego

      • Uczniowie klasy VIII – Mikołaj Bednarz i Wojtek Zasępa zajęli 3. miejsce w  konkursie plastyczno-językowym  „In der Märchenwelt der Brüder Grimm”  (W świecie baśni braci Grimm) organizowanym  przez RODN WOM w Częstochowie we współpracy z Goethe-Institut z Krakowa.

       Zadanie  polegało na napisaniu własnej opowieści z udziałem dowolnie wybranych bohaterów z baśni braci Grimm, dziejącą się we współczesnych czasach. Forma pracy to krótki komiks w języku niemieckim.

       Celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, zainteresowanie  tematyką baśni braci Grimm, rozwijanie kompetencji czytelniczych, rozwijanie twórczego myślenia i  doskonalenie umiejętności plastyczno-językowych  oraz  wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

       Zajęcie III miejsca świadczy o spełnieniu wszystkich kryteriów, osiągniętych celach edukacyjnych i wysokiej wartości artystycznej  pracy konkursowej, została dostrzeżona  przez komisję  spośród 80 prac zgłoszonych  z całego województwa śląskiego.

       W związku z tym zostaliśmy zaproszeni na uroczyste ogłoszenie wyników, które odbyło się w Womie w Częstochowie, chłopcy otrzymali dyplomy i nagrody, poznali innych uczestników konkursu i obejrzeli ich zwycięskie prace.

       Sukces  w tym konkursie  może być dla pozostałych uczniów naszej szkoły doskonałym przykładem „lodołamacza” w kontakcie z językiem niemieckim, który jako drugi język obcy jest nauczany tylko przez 2 lata w  podstawowym  zakresie.

       Tegorocznym laureatom doda zapewne w przyszłości odwagi w sięganiu po kolejne sukcesy, bo właśnie sukces jest najlepszą motywacją do dalszej pracy. 

       Serdecznie gratuluję Mikołajowi i Wojtkowi kreatywności, chęci i zaangażowania,  życzę im, aby rozwijali swoje zainteresowanie językiem niemieckim i aby podczas kolejnych lat nauki zawsze kierowali się popularną  maksymą, że;  Englisch ist ein Muss, aber Deutsch ist ein Plus.