• Aktualności

      • Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU

      • Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU to ogólnopolski projekt, który ma na celu edukację dzieci z zakresu bezpieczeństwa. Początki projektu sięgają  grudnia 2017 roku, kiedy to przeszkolona kadra ruszyła w Polskę, aby rozpocząć działania.  Do tej pory w akcji wzięło udział łącznie  85 szkół podstawowych z całego kraju, z małych miejscowości, których populacja nie przekracza 40 tysięcy mieszkańców, a 10 maja kadra ta dotarła do naszej szkoły. Akademia Bezpieczeństwa zapewnia kompleksowe zajęcia edukacyjne z udziałem funkcjonariuszy Policji z Komendy Głównej oraz Komend Wojewódzkich, Powiatowych, Miejskich, a także ratowników medycznych i wykwalifikowanych animatorów. W zajęciach wykorzystywane są nowoczesne maszyny i sprzęty, w tym m. in. symulatory wypadków, a przekaz dla najmłodszych uczniów kreowany jest za pomocą inscenizacji teatralnych w wykonaniu profesjonalnych aktorów.

        „Fachowość i rzeczowość zajęć zostały wzmocnione tym, że Fundacja PZU zadbała o to, by każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, zawieszki i opaski odblaskowe oraz zakładki z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej i z zasadami bezpiecznego poruszania się w Internecie. Natomiast szkoła została obdarowana profesjonalną apteczką pierwszej pomocy wraz z tablicami edukacyjnymi”

      • Powstania Śląskie

      • 11 kwietnia odbyła się w naszej szkole prelekcja przeprowadzona przez dra Juliusza Sętowskiego - Kierownika Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy na temat Powstań Śląskich. Prelekcja połączona była z prezentacją multimedialną i wystawą eksponatów, które udostępniło Muzeum Częstochowskie.  

      • Sędzia Anna Maria Wesołowska

      • 24 marca gościliśmy w naszej szkole osobę znaną z TV - sędzię Annę Marię Wesołowską. Pani sędzia spotkała się zarówno z uczniami, jak i z rodzicami, dziadkami i pozostałymi mieszkańcami naszej gminy. Temat spotkania był następujący: "Jak w świetle współczesnych zagrożeń budować szczęśliwą rodzinę i bezpieczną szkołę". Pani Anna bardzo szybko znalazła wspólny język z uczniami. Przytoczone opowiadania i przykłady, z którymi miała okazję  zetknąć się w pracy zawodowej bardzo zaciekawiły naszą młodzież i mamy nadzieję, że będą przestrogą na przyszłość i ustrzegą ich przed popełnieniem podobnych błędów.