• Aktualności

      • Konkurs o kardynale Wyszyńskim

      •    Uczennica klasy 8 - Aleksandra Mierczak wzięła udział w Wojewódzkim  Konkursie na prezentację multimedialną pt.: „Życie jest większe od legend, bo w życiu jest prawda. Rzecz o kardynale Stefanie Wyszyńskim”.  Praca naszej uczennicy była przygotowana merytorycznie i ciekawie, dlatego  zajęła wysokie trzecie miejsce, a także zdobyła cenne punkty do rekrutacji w szkole średniej.

       W 2021 roku obchodzona jest 120 rocznica urodzin i 40 rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prawdopodobnie w tym roku odbędzie się także ogłoszenie jego beatyfikacji, pierwotnie zaplanowanej na 2020 rok, ale odłożonej z uwagi na pandemię. Rocznice zadecydowały o uchwaleniu przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 2021 rokiem Prymasa Tysiąclecia.

              Konkurs został zorganizowany przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia była Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Królowej Jadwigi w Częstochowie. Honorowy patronat nad konkursem przyjęli Metropolita Częstochowski Arcybiskup Wacław Depo oraz Marszałek Województwa Śląskiego Pan Jakub Chełstowski.

                Patronatem medialnym konkurs objęło Radio „Jasna Góra” oraz Tygodnik katolicki „Niedziela” i „Gazeta Częstochowska” – Tygodnik Regionalny.

       Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 25 marca 2021 r. zorganizowała konferencję online podsumowującą konkurs.

                Zwycięzcy konkursu mieli okazję udzielić wywiadu w Radiu „Jasna Góra” oraz zwiedzić Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

       Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

      • Finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

      • Finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych i Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

       Z wielka dumą i uznaniem informujemy, że uczennica kl. VIII naszej szkoły-Justyna Rygał zdobyła dwa tytuły finalisty w konkursach z języka polskiego.

            Uzyskanie tytułu finalisty w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych  uprawnia do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z uwzględnieniem maksymalnej ilości punktów (100%) oraz daje pierwszeństwo wyboru szkoły średniej.

       Taką właśnie nagrodę będącą efektem ciężkiej pracy, wytrwałości i wiary we własne siły otrzymała Justyna Rygał.

       Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych  przebiegał w kilku etapach: szkolnym, rejonowym, ogólnopolskim. W każdym z tym etapów należało wykazać się wiedzą i umiejętnościami ujętymi w podstawie programowej z języka polskiego dla szkół podstawowych poszerzonymi o zagadnienia konkursowe. Etap rejonowy i ogólnopolski składał się z części pisemnej ( napisanie rozprawki i rozwiązanie testu językowego) oraz części ustnej (umiejętność analizy i interpretacji utworu poetyckiego).

       Spośród kilkuset uczestników konkursu w gronie finalistów znalazła się właśnie Justyna Rygał.

       Organizatorem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych jest Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk .

       Drugi tytuł finalisty Justyna uzyskała w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

       Konkurs ten przebiegał również w trzech etapach, w którym oprócz zagadnień znajdujących się  w podstawie programowej dla drugiego etapu edukacyjnego należało wykazać się znajomością dodatkowych tekstów literackich.

       Udział w dwóch konkursach wymagał od Justyny wiele pracy, zaangażowania, wytrwałości oraz znajomości dodatkowych dzieł z literatury polskiej i obcej.

       Samokształcenie oraz wieloletnie świadome pogłębianie wiedzy poprzez lekturę dodatkowych tekstów literackich przyczyniły się  do sukcesu uczennicy.

       Składamy  serdeczne gratulacje  i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

      • Mali wynalazcy

      • Uczniowie klasy 3 zmienili się w wynalazców. Mieli przed sobą zadnie, aby stworzyć coś z zużytych rzeczy. Powstały niesamowite i niepowtarzalne prace. Przy ich wykonaniu wykazali się niezwykłą wyobraźnią, oryginalnym pomysłem i kreatywnością.

       Powyżej efekty prac naszych małych wynalazców:

      • Dzień Przyjaciela w kl. II

      • 9 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Przyjaciela. W ramach jego obchodów odbyły się zajęcia biblioteczno – terapeutyczne. Uczniowie dowiedzieli się z nich jak ważna jest przyjaźń w naszym życiu. Poznali cechy jakimi powinien odznaczać się prawdziwy przyjaciel.

       Drugoklasiści zmagali się z przygotowanymi zagadnieniami, wykreślankami i rozsypankami wyrazowo-zdaniowymi. Wysłuchali opowiadania Liliany Fabisińskiej pt. „Przyjaźń, czyli o długich rozmowach za pomocą latarek i kredek”, a na koniec mieli zadanie narysować portret swojego przyjaciela/przyjaciółki. Wymieniali przykłady bajkowych przyjaźni. Wszyscy byliśmy zgodni, że „tylko ten ma przyjaciół, co  przyjacielem być umie.

       Pamiętajmy, że dobry przyjaciel to prawdziwy skarb, dlatego warto o niego dbać !

       Drodzy uczniowie życzymy Wam prawdziwych i szczerych przyjaźni.

      • Wyróżnienie w konkursie literackim

      • Jan Zasępa, uczeń klasy VII, otrzymał wyróżnienie w konkursie literackim “List do babci/dziadka” skierowanym  do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego. Celem konkursu było  pokazanie więzi wnuków z dziadkami wyrażonej w formie listu. Konkurs organizowany był  w ramach kampanii Polska Przyjazna Osobom Starszym przez Senatora RP Ryszarda Majera oraz Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. W dniu 10 czerwca w GOK w Mykanowie  odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

       Serdecznie gratulujemy Jankowi!

      • Osiągnięcia w konkursach plastycznych

      • Uczeń klasy VII,  Ignacy Głowacki, zdobył wyróżnienie w etapie wojewódzkim XI  edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy plastycznej obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym. Sukces Ignacego jest znaczący, gdyż  konkurs cieszył ogromnym zainteresowaniem – organizatorzy otrzymali ok. 1000 prac! Warto nadmienić, że to nie jedyne osiągnięcie naszego kolegi w tym roku szkolnym. Ignacy jest także laureatem   Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego  "Świąteczny zimowy pejzaż" zorganizowanego przez MOK w Łazach.

        Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów artystycznych.

      • Powiatowy Konkurs Poetycki

      •  Mamy już wyniki Powiatowego Konkursu Poetyckiego "A niechaj narodowie wżdy postronne znają", nad którym patronat objęli: Starosta Częstochowski Krzysztof Smela oraz Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma.  Uczniowie w poetyckiej formie wyrażali przywiązanie do Babć, Dziadków oraz przekazywanych przez nich młodszym pokoleniom wartości. Organizator-Szkoła Podstawowa w Poczesnej poinformował nas, że Kamila Krawczyk, uczennica klasy IV naszej szkoły, otrzymała w wyżej wymienionym konkursie wyróżnienie.  Serdecznie gratulujemy Kamili oraz innym dzieciom, które zechciały wziąć udział w tej szlachetnej rywalizacji.